skip to Main Content

Counseling gericht op jouw zelfoplossend vermogen

In een counselinggesprek  richten we ons op het (her)ontdekken van je eigen probleemoplossende vermogen. Alleen jijzelf weet, wat de antwoorden zijn  op jouw vragen. Naast gespreksvoering worden ook aandachtsoefeningen, ademhalingsoefeningen  en visualisatietechnieken gebruikt om bij de diepere laag van de hulpvraag te kunnen komen. Sommige situaties in je leven zijn niet op te lossen, dan zoeken we naar een vorm om tot acceptatie te komen.

Counseling is een van de werkvormen die de "Praktijk voor bewust leven" van Joke van Marrewijk hanteert.

Behandelmethoden: Stresscounseling en Imaginatie

Stress Counseling

Iedereen maakt het wel eens mee, dat je even niet meer weet hoe je verder moet of dat je vastloopt op één of meerdere gebieden in je leven. Het kan zijn dat je je zorgen maakt over je gezondheid, of dat je problemen hebt op je werk, in het gezin, in de relationele sfeer of op een ander vlak. Soms piekeren we ons suf en proberen er met ons denken uit te komen. Dit blijkt lang niet altijd te lukken, omdat ons onbehaaglijk voelen vaak voorkomt uit het feit dat we de dingen liever anders willen hebben dan ze op dat moment zijn. Dit anders willen hebben dan het is, kan voor veel stress zorgen. We reageren meestal op een situatie vanuit een automatisme. Dit doen we niet bewust, maar dat doen we omdat we dat zo geleerd hebben en deze manier van reageren is een gewoonte geworden. Het lijkt dan of je niet meer vrij bent in het maken van keuzes en je doet de dingen op de automatische piloot.

Door gerichte vragen te stellen en naar je te luisteren, gaan we op zoek naar belemmerende overtuigingen die dit automatische gedrag in stand houden. Door bewust te worden van de beperkende werking van deze automatische gedachten en gevoelens, deze te erkennen zoals ze zijn en door inzicht te krijgen van waaruit dit gedrag ontstaan is, krijg je de mogelijkheid om de regie weer in eigen handen te nemen. Het stelt je in staat om bewuste keuzes te maken en anders met de situatie om te gaan. De mindfulness benadering loopt als een rode draad door mijn werkwijze heen.

Imaginatie

De kracht van beeldvorming ofwel imaginatie is een uitstekend middel bij bewustwordingsprocessen. Luisterend naar de spreektaal horen we dat mensen zich vaak uitdrukken door middel van beeldspraak om situaties en emoties te beschrijven. We zeggen bijvoorbeeld: ‘het voelt als een last op mijn schouders’, ‘het valt als een steen op mijn maag, ‘ik zie de zon weer schijnen’, ‘ik zit in de put’. Deze metaforen geven uitdrukking aan hoe iemand zijn situatie beleeft. Innerlijk beeld en gedrag zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door in contact te komen met deze beelden en ze te leren verstaan krijg je inzicht in lichamelijke en psychische processen en dit resulteert in verandering van concreet gedrag.

Back To Top
×Close search
Zoeken